Thiên Long Thánh Hỏa - Siêu Phẩm Kinh Điển
Thiên Long Chiến Thần - Miễn Phí %

FANPAGE

Top Cao Thủ

 
#
Nhân vật
Cs
M.P
1
#eCC0066#gf00fff#bThi #213
121
Cái Bang
2
#ef12345#Y#bHoa Tin N
117
Cái Bang
3
CuCh
114
Nga My
4
#eee1eee#bPhm V c#231
97
Tiêu Dao
5
N
77
Võ Đang
6
#ef12345#Y#bEm Vk Bn i #4
59
Tiêu Dao
7
MaN
59
Nga My
8
#eab0000#bBnh T B #216
57
Võ Đang
9
Manolas
56
Thiên Long
10
#eab0000#b Otola
53
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.